Loading

Business Inquiries 

 
smani@screenartzvfx.com
Manikandan.jpg
Manikandan Sathyabalan

CREATIVE HEAD

mem2.jpg
Saminathan Sambamoorthy

EXECUTIVE PRODUCER

mem3.jpg
Somasundaram Lakshmanan

HEAD OF OPERATIONS

mem4.jpg
Sivaprakash Jeevanantham

HOD COMP

mem5.jpg
Ramkumar Raju

HOD ROTO/PREP